"Truc en Plumes" is een documentaire, geproduceerd door Wilderell film. De documentaire vormt een sociaal portret over oud-dansers uit het Parijse variete, gelardeerd met beelden van ambachtelijke bedrijfjes uit de amusementwereld.Truc en Plumes is een sociaal portret over oud-dansers uit het Parijse variété, gelardeerd met beelden van ambachtelijke bedrijfjes uit de amusementwereld. In deze documentaire van Jascha de Wilde en Chris Relleke kijken één man en vijf vrouwen terug op hun danscarrière. Om het beeld te completeren passeren ook de pluimentooi, de Cancan-schoen, de pruik, het kostuum en de hoed de revue, afgewisseld met oude foto's en fragmenten uit het Moulin Rouge spektakel. Totaal verschillende personen die slechts één ding gemeen hebben: het variété! De artiesten vertellen over hun passie voor de dans, de Moulin Rouge, Casino de Paris of de Folies Bergères. De bedrijfjes erom heen zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van het variété. Al generaties lang leveren zij de accessoires aan de artiesten. Is het een gevecht tegen de tijdgeest en zijn deze oude ambachten gedoemd te verdwijnen? Vrijwel alle bedrijfjes stammen uit het begin van deze eeuw. Op de elektromotor na, lijkt de tijd er stil te staan.
De oud-dansers worden gefilmd in hun huidige omgeving; in gedachten gaan ze terug naar hun verleden. Het leven als artiest, de passie, de sociale achtergrond; het komt allemaal weer boven. Ze vertellen over de schijnwerpers en het applaus, de zoete pijn van het succes, het begin en het einde van hun carrière. Bij de één is het succes duidelijk af te lezen, de ander is teruggeworpen op het gevecht om het naakte bestaan. Echter wie is beter af: de vedette, luisterend naar de echo van het applaus? De Cancan-ster die in de garderobe van de Moulin Rouge elke avond haar vroegere succesnummer in gedachten meedanst? Of de vrouw die finaal gebroken heeft met de scene en zorgt voor haar duiven en katten? De nuchterheid van de schoenmaker voert terug naar de realiteit. Voor hem maakt het niets uit voor wie hij schoenen maakt. Of die bestemd is voor een bokser, soldaat of voor een zangeres of danser; er moet geld verdiend worden en meer dan droog brood zit er niet in. Duur: 53 minuten

scenario/camera/montage:
Chris Relleke
scenario/interview/montage:
Jascha de Wilde
geluid: John Reijnders

Wilderell film
Spiegelgracht 12"
1017 JR Amsterdam
tel/fax: 020-6249385
of tel 020-6797523